Moje objednávka

     Akce do vyprodání

     Tip


     Aktualizace


     Reklama

SPLÁTKOVÝ PRODEJ

HomeCredit
Naše zboží můžete zakoupit na splátky se společností Home Credit
Následující základní  informace k nákupu na splátky jsou citovány ze stránek společnosti Home Credit, na kterých naleznete i další podrobné informace.

Jednoduše na splátky
 • stačí jen dva doklady
 • postup je jednoduchý
 • pak už nikdy nemusíte žádat o úvěr
Výhody spotřebitelského úvěru
 • vše vyřídíte na počkání přímo v prodejně
 • nákup i bez hotovosti
 • u úvěru nepotřebujete ručitele
 • stejná výše splátky pro celou dobu trvání úvěru

Jak nakupovat na splátky?

Vyřízení je jednoduché
 1. Vezměte svůj občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, nebo platební kartu).
 2. Při úvěru nad 50 000 Kč si připravte potvrzení o výši svých příjmů (potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele nebo kopii daňového přiznání, jste-li důchodce, pak Váš důchodový výměr).
 3. Vyberte si zboží a úvěrovou smlouvu uzavřete přímo v prodejně.
 4. Schválení smlouvy proběhne na počkání.

Zákazník, který může žádat o poskytnutí úvěru

 • fyzická osoba starší 18 let
 • občan ČR
 • občan SR, který má trvalý/přechodný pobyt a korespondenční adresu na území ČR
 • má stálý zdroj svých příjmů, který může doložit

Délka a výše úvěru

 • délku splácení si můžete zvolit, a to od 4 do 48 měsíců
 • výše úvěru se pohybuje standardně od 3 000 Kč do 100 000 Kč
 • pro nákup zboží do 50 000 Kč stačí pouze dva doklady
 • možnost libovolné výše zálohy, minimálně však:
  • 0% z prodejní ceny zboží ve vybraných prodejnách
  • 10 % z prodejní ceny zboží do 20 000 Kč
  • 20 % z prodejní ceny zboží nad 20 000 Kč

Co je třeba k rychlému uzavření smlouvy

 • prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem
 • druhý doklad totožnosti (platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list, platný zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny nebo platná platební karta)
 • potvrzení výše příjmů klienta vystavené zaměstnavatelem na formuláři Home Credit (důchodce - důchodový výměr, živnostník - daňové přiznání za poslední zdaňovací období) - tento doklad nepotřebujete při úvěru do 50 000 Kč

Pojištění výdajů

Zajistěte sebe a Vaši rodinu v případě nepříznivých životních událostí jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání či ukončení podnikání, přiznání invalidity nebo úmrtí. V těchto nenadálých situacích pojišťovna uhradí každý měsíc plnění ve výši splátky úvěru nebo jednorázově vyplatí plnění ve výši nesplaceného úvěru.

Zvolit můžete jeden z následujících balíčků pojištění dle Vašich potřeb:

Balíček PREMIUM poskytuje pojistné krytí pro případ:

 • ztráty příjmu ze zaměstnání či podnikání
 • pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu
 • invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu
 • smrti úrazem

Balíček PLUS poskytuje pojistné krytí pro případy:

 • pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu
 • invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu
 • smrti úrazem

Balíček STANDARD poskytuje pojistné krytí pro případy:

 • invalidity 3. stupně následkem úrazu
 • smrti úrazem

Pojištění sjednáte přímo při uzavíraní Vaší úvěrové smlouvy a pojistné je součástí Vaší pravidelné měsíční splátky. Víc informací o pojištění najdete také na www.zdravi.cz.

Co hradí pojišťovna?

 Pojistné riziko  Částka plnění
Pracovní neschopnost povinná pravidelná splátka úvěru
Ztráta zaměstnání/ukončení podnikání povinná pravidelná splátka úvěru
Invalidita 3. stupně nesplacená výše dluhu
Smrt úrazem nesplacená výše dluhu

Pojištění schopnosti splácet

Díky "Pojištění schopnosti splácet" od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. se nemusíte bát, že v nečekané životní situaci nebudete moci splácet Vaši půjčku.

Vyberte si ze dvou typů pojištění:

Balíček pojištění A vás ochrání v těchto případech:

 • Pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu
 • Invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu
 • Úmrtí následkem úrazu

Balíček pojištění B vás ochrání:

 • ve všech případech jako u pojištění balíčku A
 • navíc v případě ztráty zaměstnání

Platnost pojištění

Pojištěni jste od prvního dne sjednání úvěru a pojištění končí zaplacením poslední splátky.

Co hradí pojišťovna?

 Pojistné riziko  Částka plnění
Pracovní neschopnost povinná pravidelná splátka úvěru
Ztráta zaměstnání povinná pravidelná splátka úvěru
Invalidita 3. stupně nesplacená výše dluhu
Smrt úrazem nesplacená výše dluhu
Design a webmaster: Karel Šístek (c) 2011